Vinogradarstvo MILOŠ

A+ R A-
There are no translations available.

Vinogradi Milo alt

Poluotok Peljeac se ?itavom duinom protee u smjeru jugoistok-sjeverozapad. Sam poloaj poluotoka je preduvjet da njegove june padine ve? u prolje?e i jesen imaju dotok velike koli?ine sun?eve energije, svjetla i topline to je izuzetno povoljno za uzgoj Plavca malog. Na tim junim padinama brdovitog i umovitog poluotoka, na manjim i ve?im povrinama, djelomi?no su nastala pjeskovita tla koja su izvanredan supstrat za uzgoj Plavca malog. Takve lokacije mogu se nazvati gnijezdima Plavca malog.

Nai vinogradi nalaze se na potezu od uvale Prapratno do mjesta Ponikve. Smjeteni su na junim padinama srednjeg uzdunog grebena, na najkvalitetnijim poloajima, nastalim na dolomitnim stijenama. Sami uvjeti podizanja vinograda su ekstremni, budu?i da se radi o izuzetno tekim terenima pod kutom i do 45 stupnjeva, s puno kamena i tlom koje je u obliku ljebova duboko profilirano. Takav prostor oplemenjujemo ru?nim formiranjem terasa sa suhozidima.

Ukomponiraju?i vinograde u sam prostor stvaramo jedinstvenu cjelinu pejzano - krajobrazne arhitekture u kojoj suhozidi, tlo i loza u ambijentalnoj jedinstvenosti prostora stvaraju unikantni ugo?aj. Doivjeti prostor i upravljati njime na ovakav na?in omogu?ava razumijevanje vanjskih - klimatskih utjecaja: sunca, topline, svjetlosti, cirkulacije zraka, vrste i koli?ine oborina, akumulacije vlage u zemlji te vlanosti zraka. Plavac mali izme?u svega toga je nit poveznica koja ?ini sklad - harmoniju, veoma kompleksnu.Vina Milo
Granitno ljubi?astocrvena boja s modrim refleksima ... Vie >

Bioloka raznolikost
Nae prirodno okruenje obiluje mnogim ljekovitim ... Vie >

I vi mislite da je vino dio nae kulture, dio naeg ivota. Ako ste zaljubljenici u vino ili na bilo koji na?in tovatelji prirode, Stagnum je samo jedan snaan izri?aj ?itavog spektra prirodnih i klimatskih utjecaja tj. na put koji smo spremni dijeliti s Vama.

U?lanite se u Stagnum klub i podijelite s nama radost uivanja u ?udesnim bojama i neponovljivim okusima Stagnuma.