Vinogradarstvo MILOŠ

A+ R A-
There are no translations available.

Vinifikacija alt
title

Spoj znanja, rada i intuicije daje vrhunske rezultate. Stoga radimo tako da unaprijed predvi?amo potrebne radnje, koje ovise o pojedinoj godini i kvaliteti sirovine koja ulazi u vinariju. Kako bi se iz gro?a dobilo sve najorginalnije radimo isklju?ivo s autohtonim kvascima koji su bogatstvo mikroflore i postiu izuzetno dobre rezultate. O klimatskim uvjetima odre?ene godine ovisi bogatstvo i kvaliteta kvasaca a njihova aktivacija i rad ovise o vremenskim prilikama za vremena berbe. Unaprijed predvi?amo tijek, kvalitetu, brzinu i vrijeme trajanja fermentacije. Kako bi na ovakav na?in vodili proces fermentacije potrebno je ivjeti s prirodom i biti u mogu?nosti prepoznati sve ono to nas okruuje.Vina Milo
Granitno ljubi?astocrvena boja s modrim refleksima ... Vie >

Vinogradi Milo
Poluotok Peljeac se ?itavom duinom protee ... Vie >