Vinogradarstvo MILOŠ

A+ R A-
There are no translations available.

Dozrijevanje vina title
title

Primjenjujemo klasi?nu tehnologiju dozrijevanja i kona?nog formiranja vina. Vino odleava u ba?vama od slavonske hrastovine. Ono to je najbitnije za na stil proizvodnje je da ne koristimo nove ba?ve za dozrijevanje vina, tj. ne kombiniramo utjecaj svjeine hrasta s vinom. Klasi?nom tehnologijom postiemo oksidativni proces zrenja, to zna?i da ba?va proputa onoliko kisika koliko je vinu potrebno da se optimalno razvija. Stoga nove ba?ve postupno uvodimo u proizvodnju. Klasi?nom tehnologijom dozrijevanja i kona?nog formiranja vina razvijamo individualni karakter same sorte.

Na cilj je da vina u ba?vi postignu sve to vino treba i da se njihovo razvijanje nastavi i u boci, tako da budu vina s potencijalom, vina koja se stalno razvijaju i rastu te da se u njima jednostavno osje?a ivot.Vina Milo
Granitno ljubi?astocrvena boja s modrim refleksima ... Vie >

Vinogradi Milo
Poluotok Peljeac se ?itavom duinom protee ... Vie >