Vinogradarstvo MILOŠ

A+ R A-
There are no translations available.

Proizvodnja title

Proizvodnja gro?a i vina u Ponikvama na poluotoku Peljecu, tradicija je obitelji Milo ve? vie generacija. Naa proizvodnja bazirana je na autohtonoj sorti Plavac mali. Danas posjedujemo 15 hektara vinograda na najkvalitetnijim poloajima poluotoka Peljeca, smjetenih na strmim padinama od uvale Prapratno do naselja Ponikve. Vinogradi su podignuti na pjeskovitim tlima, nastalim na dolomitnim stijenama. U pripremi je podizanje jo 5 hektara novih nasada. Ru?na obrada vinograda i ekoloka proizvodnja isti?u da posve?ujemo maksimalnu panju svakom detalju.

U samom mjestu Ponikve nalazi se vinarija za preradu, doradu, flairanje i odleavanje vina. Specijalizirani smo za proizvodnju ekskluzivnih vina razli?itih tipova od sorte Plavac mali. Selekcije vina radimo po poloaju i pripremi vinograda, pojedinoj godini, na?inu i vremenu berbe te tehnologiji u podrumu, to zna?i da svaki odre?eni tip vina trai druga?iju vinifikaciju. Proizvodimo vina razli?itih tipova: suha, polusuha, poluslatka i prirodna desertna vina.

Potpuno razumijevanje Plavca malog i njegovog prirodnog okruenja otvorilo nam je prostor za unikatnu proizvodnju vina. Ve? vie od 20 godina kvaliteta naih vina plijeni panju doma?ih i stranih vinskih kriti?ara. Upravo po tim kritikama pozicionirani smo u sam vrh vinske scene. Neka od naih vina, osim u Hrvatskoj, postiu izuzetno dobre rezultate i na najzahtijevnijim vinskim tritima SAD-a. Ono to je jedinstveno za sva naa vina je stilska poveznica koja garantira snaan izri?aj prirode poluotoka Peljeca (odraz terroira) i sorte Plavac mali, upravo ono to se u vrhunskoj enogastronomiji cijeni.