Vinogradarstvo MILOŠ


Kriti?ari o nama

Stagnum ne mora biti blockbuster (premda to zasluuje). Stagnum je, me?utim, definitivno, najautenti?nije hrvatsko
crno vino unatrag
dvadesetak godina.


Davor Butkovi?, Jutarnji list, 06.02.2011.
Decanterova medalja za
Miloev Stagnum, jedan od najbeskompromisnijih plavaca op?enito, pokazuje da se to
sjajno gro?e moe pretvoriti
u svjetski vrijedno vino.


Davor Butkovi?, jutarnji.hr, 15.09.2010.
Kad se u jednom vinu sljubi stoljetni obiteljski trud na ivom kamenu, snaga sunca, golemo vinogradarsko znanje i umije?e
te strpljiva predanost poslu, rezultat moe biti samo vrhunski.


Radovan Mar?i?, More, velja?a 2009.
Stagnum, perjanica Miloeva podruma, ve? odavna pripada u gornji dom kvalitete hrvatskih crnih vina.

Saa piranec, Playboy, lipanj 2009.