Vinogradarstvo MILOŠ

A+ R A-
There are no translations available.

Filozofija title

Peljeac je postojbina Plavca malog. U bojama peljekog neba naziru se boje Stagnuma; ljubi?astocrveni, modrogranitni odsjaj njegovih boja odraz su neba pod kojim se ra?a. Najkvalitetniji peljeki poloaji nisu nepregledna vinorodna bogatstva ve? vinogradarska gnijezda Plavca malog smjetena u peljekim brdima. U tekim uvjetima rada nastali su vinogradi utkani u svoje okruenje, suhozidi koji podupiru doce ?ine?i pejzanu arkitekturu uklopljenu u krajobrazno okruenje, stvaraju?i jedinstvene mikrolokacijske cjeline. Kamen, panj Plavca, zemlja kamenita osnovni su materijali kojima vinogradar stvara svoje umjetni?ko djelo - vinograd na Peljecu.


"?ovjek se istinski potvr?uje u svom okruju neprekidnim razvijanjem i nastojanjem za boljim i ljepim svijetom"
F.M.

Plavac mali je loza koja poznaje ?ud Peljeca, surovu, tvrdu, krtu, njenu, pitomu, dareljivu. Toliko kontrasta na jednom mjestu, ba kao i u njemu samom. Upravo zbog tog jedinstva Stagnum provocira ?ovjeka i sporo otvara svoju duu. Tlo koje se prvi put kultivira bogato je hranjivim sastojcima potrebnim Plavcu malom. Zbog povoljne cirkulacije zraka, puno svjetla i topline prskanja loze su minimalna, to ovo podneblje ?ini veoma povoljnim za ekoloki uzgoj Plavca malog, a rezultati koji se ovdje postiu omogu?avaju proizvodnju potpuno prirodnih vina.

Kamen ovdje zna?i ivot. On je odraz slojevitosti vremena. Formira konfiguracijski peljeke strmine kao slijed razli?itih figura. Ponegdje se zavrti u krug ?ine?i amfiteatre kao na poloajima Stagnuma. Ponegdje isprui ruke ili pak tvori razli?ite figure ljudskog tijela. Skriva to malo zemlje nekom ?udnom intimom, povezuju?i je s makijom. Ponosan u suhozidima djeluje nadmo?no. Odolijeva eroziji, porozan u zemlji ?uva vlagu za vru?e ljetne dane kad je lozi najpotrebnija, daruju?i joj ivot.

?ovjek se istinski potvr?uje u svom okruju neprekidnim razvijanjem i nastojanjem za boljim i ljepim svijetom. Uzgojiti vinovu lozu na najkvalitetnijim padinama poluotoka Peljeca prisiljava ?ovjeka na najizravniji kontakt s kamenom, tlom, biljkom, na ru?ni filigranski rad, na razumijevanje prirodnih utjecaja, to otvara mogu?nost umjetni?kog stvaralatva u prirodi. Vrhunac doivljaja je specifi?nost gro?a Plavca malog koje se dobiva na takav na?in i kona?no oblikovanje vina s mogu?no?u ?itavog spektra razli?itih tipova.