Vinogradarstvo MILOŠ

A+ R A-
There are no translations available.

Bioloka raznolikost

Nae prirodno okruenje obiluje mnogim ljekovitim biljkama i ivotinjskim vrstama. Upravo su suhozidi od kojih su satkani nai vinogradi stanita mnogim biljnim i ivotinjskim vrstama. To ?udesno okruenje tjera nas na nove izazovne projekte.

Jedan od nain novih projekata je podizanje nasada ljekovitog mediteranskog bilja, odnosno bilja kojem je upravo tu i prirodno stanite, kao to su kadulja, iva trava, rumarin, vrijasak, poponac, gospina trava, dub?ac i mnoge druge. Cilj nam je uzgojiti biljke za proizvodnju prirodnih, veoma uitnih gourmet ?ajeva. Partner u projektu nam je UNDP za razvoj i o?uvanje krajobrazno-bioloke raznolikosti Mediterana. Ubrzo ?emo tritu ponuditi upravo ?ajeve takve vrste.

U naim vinogradima se od ivotinjskih vrsta naj?e?e susre?emo sa ze?evima i jarebicama te sokolovima i gavranovima koji se gnijezde u stjenovitim vrletima iznad vinograda.