Vinogradarstvo MILOŠ

A+ R A-
There are no translations available.

alt
?ajevi
titleKadulja (Salvia officinalis), Vrijesak (Calluna vulgaris), Trava Iva (Taucrinum montanum), Sage, Heather, Mountain Germander.

Ove biljne vrste oteli smo makiji po peljekim brdima, zasadili i ekolokim uzgojem odnjegovali na najosun?anijim padinama poluotoka Peljeca, na ru?no izra?enim terasama u krugu naih vinograda.

Naa panja i snana sun?eva energija ulila je u ovo bilje posebno uitna svojstva dugovje?nosti.

Zbog toga ovaj ?aj spada u iznimno bogat prirodni biljni gourmet ?aj i ono to je najzanimljivije kompatibilan je s vinom, odnosno s Plavcem malim.

Uivajte u potpuno prirodnim gourmet ?ajevima.